Ingekomen stukken en aantekeningen betreffende de vraag of de mogelijkheid bestaat om met MULO en de akten N17 en 18 directrice van een school te worden; de salarisregeling voor administratrices voor meisjes (vak)nijverheidsscholen en de bevoegdheid van bezitsters van een Indische akte huishoudonderwijzeres. 1930-1932, 1939.