Ingekomen stukken met bijlagen betreffende gemeenschappelijke werkplaatsen in het buitenland, uitkomsten van een enquête van het Bureau. 1909-1910.