Ingekomen stukken van diverse landbouw(vak)verenigingen. 1917, 1921-1922, 1942-1943.