Bijvoegsel Staatscourant betreffende coöperatieve wasserijen. 1908.