Stukken betreffende burgerlijke dienstplicht, verplichte gemeenschapsdienst voor vrouwen, vrouwendienstplicht en vrouwelijke vrijwilligers. 1924, 1938-1947.