Ingekomen stukken, aantekeningen en knipsels betreffende het Vrouwenvredescongres 1915. 1915.