Stukken betreffende de enquête naar de werktijden, -omstandigheden en verdiensten van buffetjuffrouwen. 1918.