Notulen van de vergaderingen van de commissie van advies inzake opleiding voor huishoudelijke diensten. Met circulaires van de commissie van advies inzake spoedopleiding voor huishoudelijke diensten. 1936-1937.