Ingekomen stukken betreffende vrouwenarbeid in de tuinbouw, voornamelijk bloementeelt. Met een doorslag van een artikel ‘Vrouwenarbeid in de tuinbouw’. 1912 en z.j.