Brieven betreffende een kindertehuis te Saron (Suriname) van de Hernhutters; brief betreffende een niet in het Vrouwenjaarboekje opgenomen vereniging 1914; knipsel en statuten van een vereniging met vestigingen in Paramaribo en Curaçao; brieven betreffende aanvullingen op het Vrouwenjaarboekje. 1912-1918.