Prospectus, circulaires en artikel betreffende de Nederlandse Coöperatieve Vrouwenbond. 1902-1939.