Tekst \'Voordracht over de Vrouw als Ambtenaar bij Posterijen, Telegrafie en Telefonie ca. 1918 en stukken betreffende personeel bij de PTT en ijkspostspaarbank. 1918-1923 en z.j.