Ingekomen stukken en artikel betreffende de vroedvrouwopleiding in Nederlands-Indië en verloskundig werk onder de inlandse bevolking. 1909, 1916, 1931.