Statuten en reglementen, pamflet, ingekomen stukken, enquêteformulieren betreffende verbruikersbonden in binnen- en buitenland, onder andere de Verbruikersbond, Consumers Leagues en Belgische sociale kopersbonden. 1900-1913.