Notulen, correspondentie, statuten, knipsels en circulaires van het Comité voor Vervroegde Winkelsluiting, optredende namens de Vereeniging voor Vervroegde Winkelsluiting te Den Haag. 1901-1906.