Ingekomen stukken, statuten en reglementen betreffende vakorganisaties van winkel- en magazijnpersoneel, confectiebedienden, handelsreizigers, boekverkopersbedienden en personeel in het handels- en transportbedrijf ter land. 1903, 1913, 1920.