\'Rapport van de onderwijscommissie, ingesteld door de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in zake het op 26 april 1919 door den minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen ingediende ontwerp-lageronderwijswet\' en \'Rapport aan den Onderwijsraad, betreffende het Ontwerp van Wet op het Lager Onderwijs, uitgebracht door de Vereeniging \"Thugatêr\'. 1919.