Stukken betreffende de -niet doorgezette- actie tegen gevreesde loonsongelijkheid voor mannelijke en vrouwelijke leerkrachten bij een in voorbereiding zijnde nieuwe Lager Onderwijswet. 1916.