Knipsel met de Wet op het algemeen bindend of onverbindend verklaren van bepalingen van CAO\'s. 1937.