Stukken betreffende boerinnenbonden. Voor de jaarverslagen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen zie hun archief. 1931-1942.