Doorslag van een brief en een enquêteformulier gericht aan de directies van gemeentelijke telefoondiensten betreffende de arbeidsomstandigheden en lonen van de bij hen werkende vrouwen. 1904.