Jaarverslagen, reglementen, statuten en prospectussen betreffende verenigingen voor kinderbescherming, inclusief het Bureau voor kinderbescherming. 1900-1916, 1929.