Ingekomen stukken, onder anderen van Clara Meijers en Aletta Jacobs. 1902-1942.