Ingekomen stukken van het Gezantschap der Nederlanden te Berlijn betreffende in Duitsland bestaande wettelijke en administratieve bepalingen betreffende huwelijk, zwangerschap en bevalling, in het bijzonder voor onderwijzeressen. 1911.