Stukken betreffende de statuten en reglementen van de Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’. 1924.