Manuscript van een artikel ‘De niet-gelijkheid van man en vrouw een zegen voor de maatschappij’, betreffende de geschiktheid van vrouwen voor studie, reagerend op een artikel van dr Cox, geneesheer-directeur van het krankzinnigengesticht te Deventer verschenen in de ‘Neurologische en Psychiatrische bladen’, gedateerd ‘den Haag, 25 Sept 98’, geschreven. [1898].