Ingekomen brieven betreffende het artikel in Vrouwenbelangen over de geschiedenis van de strijd voor het vrouwenkiesrecht, stukken betreffende het drukken van haar brochure De strijd voor het vrouwenkiesrecht herdacht en ingekomen brieven met reacties op het verschijnen van deze brochure. 1954.