Correspondentie betreffende de brochure ‘Kameraadschapshuwelijk. Pro: W. Wijnaendts Francken-Dyserinck Contra: Dr. P.H. Ritter Jr. (1933). 1933.