mr Joh. J. Belinfante,Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming; vrouwenkiesrecht, De Bond. 1907.