Stukken betreffende haar onderzoek naar en de herdenking van Anna Maria Margaretha (Mienette) Storm-van der Chijs (1814-1895). Met een brief van 10 oktober 1869 uit Batavia Struiswijk gericht aan ‘Veel geliefde Vrouw en Kinderen! ‘. 1916, 1925-1926, 1931, 1935, 1948, 1952-1955.