Stukken betreffende de viering van het feit dat 60 jaar geleden de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht werd opgericht: radiouitzendingen op 2 en 4 februari 1954 en een herdenkingsbijeenkomst te Naarden op 6 februari 1954, met 4 foto’s waarop WF koningin Juliana een pop aanbiedt gekleed naar de mode rond de eeuwwisseling (in de pers werd soms abusievelijk vermeld dat de pop gekleed was als suffragette). 1954.