De Telegraaf,W. Meijer, dhr Plemp, plakzegel van de Nationale Vereeniging tot bestrijding van den Woeker; vrouwenkiesrecht. 1906.