Manuscript van een artikel of lezing betreffende de geschiktheid van vrouwen voor studie en reagerend op een artikel van professor dr K.B. Lehmann, directeur van het hygiënisch instituut in Würzburg, geschreven, 7 p.. z.j.