Stukken betreffende haar overlijden gemaakt door de Nederlandse Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep en van de Soroptimistclub ‘s- Gravenhage.1956.