Artikelen uit Het Vaderland van de redactie, van Aletta Jacobs, van M. van Eeghen-Boissevain en betreffende vrouwenkiesrecht. 5 mei-8 juni 1911.