Correspondentie en stukken van bijeenkomsten (onder andere van het congres te Dubrovnik 28 september-9 oktober) ontvangen of opgemaakt als voorzitster van het Press Committee, met ingekomen brieven van Ishbel Aberdeen en Rosa Manus betreffende deelname van de International Council en National Councils aan het World Peace Congress 3-6 september te Brussel. 1936.