Ingekomen brief van een tegenstander van vrouwenkiesrecht. 18 april 1913.