Ingekomen brief van de secretaris van de Nederlandsche Vereeniging voor Gemeente-Belangen en vijf opstellen over vrouwenkiesrecht gemaakt voor het examen 1912 van de Nederlandsche Vereeniging voor Gemeente-Belangen (vrouwenkiesrecht was één van de vier onderwerpen om een opstel over te schrijven). 1912.