Krantenartikelen over de burgerlijke rechtssituatie van de vrouw, verzameld door het comité. 1920-1928.