Typoscript \'Voordrachten van Mejuffrouw Chr. Staas over De taak der vrouw in de Gemeenteraad. (Uitgave I van het Comité voor Maatschappelijke Opvoeding voorlichting uit de N.B.v.V.K.)\'. [1919].