Overdruk van het artikel van Mevr. H. Boddaert-Schuurbeque Boeye in het Encyclopaedisch Handboek \'Vereeniging tot Verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand der Vrouw in Nederland\'. [1911].