Vijf afleveringen van Nederlandsche stemmen. Orgaan der nationaal-historische partij met daarin 4 artikelen van R. van der Mey en 1 van McLeod naar aanleiding van de brochure Pro en Contra Vrouwenkiesrecht (serie II, nr 6) van WF en Arnold Levy. 7 november 1906-3 januari 1907.