Samen met C.P Gunning, Het Gezinsloon. Stenografische verslagen van de redevoeringen over de vóór- en nadeelen van Huwelijks- en Kinderbijslag uitgesproken op 28 December 1920 op het Congres van de Centrale van Vereenigingen van Personeel in ’s Rijksdienst, in “Pulchri Studio” te ’s Gravenhage. Pro: Dr. C.P. Gunning, Amsterdam, Contra: W. Wijnaendts Francken-Dyserinck, ’s Gravenhage (Centrale van Vereenigingen van Personeel in ’s Rijksdienst 1921), 26 p.. 1921.