Ingekomen brief van W.H. Posthumus-van der Goot betreffende haar aanstelling bij het IAV per 1 september 1937. 8 april 1937.