\'Verslag van de afgevaardigde van de Vereeniging tot Verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand der Vrouw in Nederland, uitgebracht op de Algemeene Vergadering van den Nationalen Vrouwenraad van Nederland gehouden op 25 en 26 April 1906, te Groningen\'. 1906.