Aantekeningen voor diverse lezingen over vrouwenbeweging, vrouwenkiesrecht en feminisme, onder andere voor een spreekbeurt ‘De vrouw in het gezin’ te Gorcum en ‘Meppel en Leiden October 1906’. 1906 en z.j.