Stukken betreffende de ledenadministratie. 1920-1925.