Pamfletten, kleine brochures, aankondigingen van vergaderingen van de Vereeniging en de Bond, contributiekaart afdeling Den Haag 1906 en enkele ingekomen brieven. 1906-1911, 1913 en z.j.