De Vrouw in den Middenstand. Prae-advies. Middenstandscongres te Rotterdam. (Uitgave van den Ned. Bond van Vereenigingen van den Handeldrijvenden en van den Industrieëlen Middenstand, Den Haag 1921), 17 p.. 1921.