Correspondentie en stukken van bijeenkomsten, ontvangen of opgemaakt als voorzitster van het Press Committee, betreffende de Eighth Quinquennial Meeting Vienna 1930 May 26-June 7, de vergaderingen van het perscomité (meetings of the ICW Press Standing Committee) gehouden op 27 mei en 5 juni 1930 te Wenen, agenda van een meeting van de ICW Liaison Committee with the League of Nations 4 september 1930 en uitgaande circulaire in het Duits en Frans van WF als voorzitster aan de leden van het internationale perscomité. 1930.